Actuació Barcons Blues Friends
Guest: Marta Bordoy